Glödlampa Om AB Grydén Redovisning

Jag har lång erfarenhet av ekonomiadministration, både inom statlig och privat verksamhet och under de senaste åren har jag arbetat som redovisningskonsult. Bland mina kunder finns både små och medelstora företag inom de flesta branscher. I mitt kontaktnät ingår ett antal redovisningsbyråer och jag samarbetar med flera olika revisionsbyråer.

Det händer en hel del inom redovisnings- och skatteområdet med nya lagar och förordningar att hålla reda på och många företagare känner detta som väldigt betungande. De behöver någon som tar hand om sin bokföring, skattedeklarationer, inkomstdeklaration, bokslut m.m. och ser till att allting sköts enligt god redovisningssed i enlighet med medlemskap i Srf konsulterna. Detta medlemskap förutsätter också att jag kontinuerligt utbildar mig och deltar i seminarier för att hålla mig à jour med alla nya lagar och föreskrifter.

© AB Grydén Redovisning | tuula@grydenredovisning.se | 070-3544322